DISCLAIMER

Trouwerijregelen.nl verleent toegang tot de website, www.trouwerijregelen.nl, en plaatst alle informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Ondanks deze zorgvuldigheid kan de informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website fouten bevatten en kan de website onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie.

De informatie op deze website kan elk moment gewijzigd en aangevuld worden. Trouwerijregelen.nl garandeert geen volledigheid. Ook is Trouwerijregelen.nl niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van gegevens, informatie of tips op deze website en is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.

Hoewel Trouwerijregelen.nl zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Trouwerijregelen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (druk) fouten in haar webpagina’s, prijzen en/of voorwaarden.

Vanuit onze website kunt u, door het volgen van de (hyper)links en banners, andere (interne of externe) websites bezoeken. Ondanks het feit dat wij ernaar streven enkel links te gebruiken van hoge kwaliteit naar bruikbare en ethisch verantwoorde websites, hebben wij geen invloed op de inhoud van en uitspraken op deze sites. Deze links naar andere websites zijn geen aanbevelingen voor een bepaalde site of inhoud en moeten ook niet als zodanig worden opgevat. Websitehouders en inhoud kunnen zonder bericht aan ons veranderen en dit kan gebeuren voordat wij de kans hebben gehad om de link te verwijderen die wij mogelijk als ongepast beschouwen.

Trouwerijregelen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld indien niet rechtenvrij materiaal wordt aangeleverd door derden, dit geldt voor zowel tekst als beeldmateriaal. Indien het materiaal niet rechtenvrij blijkt te zijn heeft Trouwerijregelen.nl het recht om mogelijke claims te verhalen en het materiaal zonder eventuele relevante restitutie te verwijderen.

Het auteursrecht op deze website berust bij Trouwerijregelen.nl of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Trouwerijregelen.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Trouwerijregelen.nl.

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met (de inhoud van) deze disclaimer.