OVER ONS WIE GAAT BINNENKORT TROUWEN TROUWADVIES ADVERTEREN VOOR DE TROUWDAG
DE TROUWDATUM
DE UITNODIGING
ONDERTROUW
12 TOT 6 MAANDEN
6 TOT 3 MAANDEN
3 TOT 1 MAAND
1 MAAND TOT 1 DAG


 DE TROUWDAG
HET BURGELIJK HUWELIJK
HET KERKELIJK HUWELIJK
BRUIDSKLEDING
FEESTLOCATIE
ENTERTAINMENT
VERVOER
CATERING
CEREMONIEMEESTER
FOTO/VIDEO
TROUWEN
  IN HET BUITENLAND

WEDDINGPLANNER
RINGEN
BRUIDSTAART
BRUIDSBOEKET
DE HUWELIJKSREIS
BEDANKJES
Voor bruidsparen die náást het verplichte bezoek aan de ambtenaar van de burgerlijke stand het bijzondere karakter van hun “Ja-Woord” willen vieren als uitdrukking van hun persoonlijke levensgevoel, is er de mogelijkheid om te kiezen voor een levensbeschouwelijke huwelijksviering.

Daartoe kunnen zij ofwel een beroep doen op een pastor of een dominee als vertegenwoordiger van een kerkgemeenschap dan wel van een bepaalde godsdienstige traditie, of op een vrijgevestigde pastor die onafhankelijk van welk instituut dan ook, jullie persoonlijke wensen zal willen vervullen.

In het geval van een kerkelijk gebonden pastor zullen bruidsparen zich dienen te conformeren aan de levensbeschouwelijke opvattingen, gebruiken en tradities welke door de desbetreffende dominee of pastor namens die kerk worden vertegenwoordigt. In voorkomende gevallen betekent dit dat er beperkingen of zelfs beletselen kunnen gelden; bijvoorbeeld in het geval er sprake was van een eerder, door een scheiding besloten huwelijk of, een ander voorbeeld, indien het bruidspaar bestaat uit twee mensen van hetzelfde geslacht.

In zulke of vergelijkbare gevallen, kan er een beroep gedaan worden op de beschikbaarheid van een freelance pastor, die zich onafhankelijk van kerkelijke of godsdienstige tradities ten dienste stelt van bruidsparen met uiteenlopende achtergronden.

Onder de freelance pastores doen zich globaal genomen een tweetal categorieën voor, te weten: pastores die, evenals hun kerkelijk gebonden collega’s, inhoudelijk hun uitgangspunt nemen in specifiek godsdienstige opvattingen en overtuigingen maar zich verder wat flexibeler kunnen opstellen ten aanzien van bijzondere wensen, en.., pastores die zich uitdrukkelijk identificeren met jullie eigen levensvisie en dát dan ook volledig tot uitgangspunt voor jullie huwelijksviering nemen. In dat láátste geval bestaat er zowel naar inhoud als vorm een welhaast onbeperkte vrijheid tot het vervullen van jullie wensen en verwachtingen.

Zowel voor een kerkelijke alsook voor een alternatief levensbeschouwelijke huwelijksviering geldt, dat jullie ruimschoots van tevoren de huwelijksdatum dienen te bespreken met de pastor van jullie voorkeur.
Suggesties   |  Contact
© 2013/2014 Trouwerijregelen.nl